Európán kívüli hallgatói részképzés

Európán kívüli tandíjmentes részképzésre szóló intézményi belső pályázat a 2022/2023-as tanévre

A főpályázat már lezárult, a pótpályázat 2022 augusztus-ban kerül meghirdetésre. 

A pótpályázat során a még meglévő helyekre a 2022/2023 tavaszi szemeszterére lehet pályázni.

 

Pótpályázat során elérhető helyek:

Ország

Partnerintézmény

Szabad helyek 22/23 tavaszi félév

Ausztrália

University of Technology, Sydney 

1

Megjegyzés: CSAK 2 éven belüli TOEFL/IELTS/CAE nyelvvizsgával!!!

Dél-Korea

KAIST

2

 

INHA

1

 

Koreatech

2

Japán

Hokkaido

4

 

Waseda

1

 

Saitama

1

Kína

CityU

3

Mexico

TEC

4

Taiwan

FCU

2

A lista folyamatosan változik!

 

Blog, hallgatói beszámolók 

 

Pályázat leírása

A BME intézményi kétoldalú hallgatócsere együttműködések keretében hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak Európán kívüli országok meghatározott partnerintézményeibe a 2022/2023-as tanév őszi és/vagy tavaszi félévére. A kiválasztott pályázók a partneregyetemre jelölés lehetőségét nyerhetik el, a Nemzetközi Igazgatóság által továbbított pályázatokat minden esetben a partnerintézmény hagyja jóvá.

 • A partneregyetemre történő érvényes jelentkezéshez tehát a partneregyetem jóváhagyására is szükség van, azaz a sikeres intézményi jelentkezés nem jelenti automatikusan a partneregyetem általi elfogadást is.
 • A partneregyetem a BME által jelölt (nominált) hallgatóktól további jelentkezési anyagokat és adatokat kérhet be a saját jelentkeztetéséhez.
 • A jóváhagyás módja eltérő az intézményekben, erről bővebb információ a partneregyetemek listájában található.

A program jelen jelentkezési fázisban tandíjmentességet biztosít, de ösztöndíjat nem.

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődő hallgatókat, hogy a 2022/2023-as tanévtől kezdődően az Erasmus+ keretébe bevonásra kerültek az Európán kívüli partnerintézmények is amelyekkel a szerződéskötés zajlik. 

A táblázatban ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HELYEK  jelölés jelzi, hogy hova lesznek ösztöndíjas helyek az Erasmus pályázaton belül. Az ösztöndíj mértéke 700 euró/ hónap egységesen minden EU-n kívüli országba.

 

Választható országok és intézmények 

Ausztrália 

 

 

Brazilia

University of Technology, Sydney  ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HELYEK

 

 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Factsheet 22/23

Dél-Korea

KAIST                                             ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HELYEK

INHA (Factsheet 2022-2023, Info on Exchange program, Info for Graduate students, List of courses)

Koreatech

University of Ulsan 

Hong-Kong (Kína)

City University of Hong Kong        ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HELYEK

Indonesia

Petra Christian University

Japán

Hokkaido University  ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HELYEK

Saitama University  Factsheet 2022-2023, Application Information ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HELYEK

Waseda University ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HELYEK

Mexico

Technologico de Monterrey

Universidad de Monterrey

Szingapúr

 

Taiwan

 

 

Pápua Új Guinea

National University of Singapore (NUS) ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HELYEK

 

National Taipei University of Technology

National Taiwan University

Feng Chia University                       ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HELYEK

Papua New Guinea University of Technology   ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS                                                                                      HELYEK

Megjegyzés: a partneregyetemek információi folyamatosan frissülnek, ahogy küldenek frissebb infókat.

Partnerintézmények részletes tájékoztatója !! FRISSÍTVE: 2022.02.18.

 

Ki pályázhat?

 • alap, mester és doktori képzésen tanuló, beiratkozott hallgatói státuszú, jellemzően nappali tagozatos képzésben tanuló hallgatói. Fontos: a jelentkező(k)nek a pályázáskor legalább egy lezárt félévvel, a mobilitás megkezdésekor legalább két lezárt félévvel kell rendelkeznie
 •  Építészmérnöki Kar osztatlan szakos hallgatói (a külföldi intézményekkel való előzetes egyeztetés után) attól függően jelentkezhetnek BSc-re vagy MSc-re, hogy a képzésben hol „tartanak”: 6. félévig BSc, azután MSc (vagy BSc).

Megjegyzés: A partneregyetemek általában egy-két hallgatót fogadnak egy-egy félév időtartamra.

 

Részképzés időtartama

Egy szemeszter, vagy maximum egy tanév.

FONTOS: alapképzés szintjén és kurzuson való részvételre van lehetőség, diploma/szakdolgozatírás/kutatás főszabály szerint nem lehetséges!

A tanulmányi céloknak megfelelő kurzus(ok) kiválasztása a jelentkező felelőssége!

 

Pályázás módja, követelmények

Lépések:

1.Űrlap kitöltése

2. Kötelező mellékletek feltöltése

FONTOS:

 • az űrlap csak Chrome és Firefox böngészőből nyílik meg
 • csak BME e-mail címmel érhető el
 • az űrlapot kitöltés közben nem lehet elmenteni, ezért javasoljuk, hogy a kért mellékletek összegyűjtését követően kezdjék el kitölteni

Beadási határidő: 2022. augusztus - később pontosítva

 

Pályázati csomag tartalma:

Feltöltendő dokumentumok

magyar nyelven:

 • Felelősségvállaló nyilatkozat kitöltve, aláírva
 • Szakmai tevékenység(ek) igazolása(i)
 • Közéleti- és sporttevékenység(ek) igazolása(i)

angol nyelven:

 • Hallgatói jogviszony igazolás.
 • Az eddig elvégzett félévek kurzusait és tanulmányi eredményeit tartalmazó, lepecsételt, angol nyelvű Neptun igazolás (Transcript); ha van, másik egyetemről is.
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél, amelyben kérjük kifejteni, hogy miért pályázik az adott intézménybe. A motivációs levélben külön térjen ki arra, hogy milyen módon terjesztené az Európán kívüli programok lehetőségét a BME-n és hogyan tudná megkeresés esetén hatékonyan segíteni a BME Nemzetközi Alumni programját. A motivációs levél formai köteleményei: maximum 1 A4-es oldal.
 • Nyelvvizsga. Ha a partner részéről nincs elvárt nyelvvizsga, akkor legalább B2-es szintű angol vagy a partneregyetem oktatási nyelvének megfelelő nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga, egyéb igazolás) szükséges. Amennyiben van speciális nyelvvizsga elvárás a partneregyetem részéről (ált. TOEFL, IELTS), akkor azt a nyelvvizsgát kérjük benyújtani. Ha a jelentkezőnek ez még nem áll rendelkezésére, akkor nyilatkozatot kérünk arról, hogy legkésőbb a partnerhez történő jelentkezésig (külön egyeztetés esetén legkésőbb a tanulmányok megkezdéséig) a megfelelő nyelvvizsga rendelkezésre fog állni.
 • Előzetes tanulmányi terv (max. 1 A4-es oldal).

 

Egyéb fontos információk

 1. Hallgatói beszámoló készítése hazaérkezést követően

A kiutazó hallgatóktól hazaérkezésük után hallgatói beszámolót várunk, emellett megkeresés esetén lehetőségeikhez mérten kérjük az Európán kívüli részképzés népszerűsítését és a BME Nemzetközi Alumni programjában való segítő részvételt.

A korábbi tanévek kiutazó hallgatóinak beszámolói az alábbi linken érhetők el: http://nki.bme.hu/hallgatoi-beszamolok.

            2. A partneregyetemekre történő jelentkezés:

Nagyon összetett és egyetemenként eltérő. A partnerintézmények jellemzően 3-4-es GPA-t várnak el, ami a magyar felsőoktatási rendszer szerinti súlyozott tanulmányi átlag eredményének felel meg 4-es skálán. Emellett kérhetnek oktatói ajánlás(oka)t, speciális formátumú motivációs levelet, banki kivonatot a mobilitási félév időszakára vonatkozó anyagi fedezet meglétéről.

            3. Elengedhetetlen a BME által megadott pályázati kiírásnak, a partnerek által megadott információknak és a hivatalos honlapoknak az alapos tanulmányozása kiutazás előtt a megfelelő felkészülés céljából.

            4. A partneregyetemek esetenként lehetőséget biztosítanak kollégiumi lakhatás és tanulmányi ösztöndíjban való részesülés megpályázására.

           5. A partneregyetemek regisztrációs vagy más tanulmányi jogcímen esetenként kérhetnek meghatározott összeget a jelentkezőiktől.

 

A kiutazóknak ajánljuk külföldi utazásuk regisztrációját: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat!

 

Felelősségvállaló nyilatkozat

Egységes pontozási rendszer

Külkapcsolati elérhetőségek

Adatkezelési tájékoztató

 

További információ: Bánfiné dr Klekner Bíbortól kérhető klekner.bibor@bme.hu címen.