CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) mobilitási program

A közép-európai felsőoktatási csereprogramról 1993-ban Budapesten állapodtak meg az alapító országok (Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) oktatási miniszterei, azzal a céllal, hogy a felsőoktatás területén segítse és támogassa a hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a közép- és kelet-európai, majd az évek során bekövetkezett jelentős bővülésnek köszönhetően a nyugat-balkáni térségben. 2011-ben elkezdődött a CEEPUS III. szakasza, melyben a program kiemelt figyelmet fordít a kutatási tevékenységek, közös doktori programok támogatására.

A hatályos jogszabályok teljes szövege ezen az oldalon érhető el.

Az oktatási és képzési megállapodás célja a tagországok egyetemei között a minél szorosabb együttműködés hallgatói, oktatói mobilitásokra, rövid szakmai kirándulásokra, nyári egyetemen való részvételre, kutatási tevékenységekre, valamint közös diplomát nyújtó programokra fordítható ösztöndíjrendszer működtetésével. A program működési keretét a tagországok által felajánlott ösztöndíjhónapok adják. Az aktuális tanévet megelőzően a CEEPUS Miniszteri Konferencián rögzítik az egyes országok által a fentiekben meghatározott célokra biztosított mobilitási keretet. Mivel minden ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országonként változó. A támogatási összegek a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) olvashatók, az egyes országzászlókra kattintva.

Jelenlegi tagországok: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

A tagországok mindegyikében található egy országos hatáskörű, a program országos koordinációjáért felelős Nemzeti CEEPUS Iroda (NCO). Magyarországon ezt a feladatot a Tempus Közalapítvány látja el. A CEEPUS Magyarországi Iroda honlapja: https://tka.hu/palyazatok/114/ceepus

A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben elsődlegesen a hallgatók és oktatók mobilitása megvalósul, de lehetőség van hálózaton kívüli – freemover – mobilitásra is.

Nyertes hálózatok a 2021/2022-as tanévben

CIII-AT-0050-17-2122

Education Without Frontiers

ÉPK

CIII-BG-0703-10-2122

Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems -Bridging Reliability, Quality and Tribology

GPK

CIII-HR-0108-15-2122

Concurrent Product and Technology Development -Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering

GPK

CIII-PL-0007-17-2122

Metronet - network for novel measuring and manufacturing technologies

GPK

CIII-RS-0065-16-2122

Intelligent Automation for Competitive Advantage

VIK

CIII-RS-0304-14-2122

Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market

KJK

CIII-RS-1011-07-2122

Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking (FINALIST)

KJK

CIII-SK-0405-13-2122

Renewable energy sources

GPK

CIII-SI-1313-04-2122

Autonomous Vehicles Universities

KJK

CIII-RS-1513-02-2122

CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society

ÉPK

CEEPUS HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA

OKTATÓI MOBILITÁS HÁLÓZATBAN - HÁLÓZATON KIVÜL FREEMOVER STÁTUSZBAN (Új hírdetmény: 2021/2022-es tanév második félévére szóló beutazói mobilitási pályázatok benyújtásának határidejét 2021. december 31-ig meghosszabbította a Nemzeti CEEPUS Iroda mind a hálózaton belüli és freemover pályázatok esetében)

HALLGATÓI MOBILITÁS HÁLÓZATBAN - HÁLÓZATON KIVÜL FREEMOVER STÁTUSZBAN (Új hírdetmény: 2021/2022-es tanév második félévére szóló beutazói mobilitási pályázatok benyújtásának határidejét 2021. december 31-ig meghosszabbította a Nemzeti CEEPUS Iroda mind a hálózaton belüli és freemover pályázatok esetében)

Aktuális ki- és beutazási szabályok a CEEPUS program keretében