kiutazás előtti teendők

Teendők, információk nyertes hallgatóknak

 

Az Erasmus Iroda a VÉGLEGES eredmények közzététele után emailben/online NOMINÁLJA a hallgatókat a fogadó Intézménybe. 

Márciustól-májusig: őszi szemeszterre kiutazókat

Szeptembertől-novemberig: tavaszi szemeszterre kiutazókat

 

Ezt követően az alábbi TEENDŐI vannak.

 

1. Kérjük a nyertes pályázókat, hogy a kinti intézménnyel haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot. Nézzék meg a jelentkezési határidőt, és a beadandó dokumentumok listáját. A jelentkezési anyagokat a hallgatóknak kell eljuttatni a kinti egyetemeknek, az Erasmus Iroda csak a nyertesek nominációját küldte/küldi meg.

 

2. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA - KIZÁRÓLAG AVDH HITELESÍTÉSSEL LEHETSÉGES

Erről tájékoztatást a későbbiekben küld az Erasmus iroda.

A támogatási szerződés aláírására várhatóan július-augusztus folyamán kerül sor őszi kiutazás esetén; november - december folyamán tavaszi kiutazás esetén az Erasmus irodában („R” épület).

A támogatási szerződésben a kiutazás és a hazaérkezés dátumát napra pontosan kell megadni. A dátumokról a fogadó egyetem honlapján lehet informálódni. Már most érdeklődje meg a pontos dátumokat. A szerződésben megadott dátumokon a szerződés aláírása után változtatni nem lehet. Napi támogatási ráta alapján kerül kiszámításra az ösztöndíj, ezért csak 5 nap eltérés engedélyezett a szemeszter teljes időtartamát tekintve. Ha a támogatási szerződésben megjelölt időtartamnál rövidebb időt tölt a fogadó intézménynél, akkor a kieső időtartamra járó támogatást vissza kell fizetnie. (Pl.: 5 nap eltérésig nem kell visszafizetni az ösztöndíj arányos részét; 6 nap eltérés esetén mind a 6 napra járó ösztöndíjat vissza kell fizetni.)

FONTOS: A fogadó intézménynél tájékozódjon a szemeszter végi időigazolás pontos módjáról. Vannak olyan intézmények, ahol minden hallgatónak a vizsgaidőszak végéig leigazolják az időszakot, vannak azonban olyan egyetemek, ahol az utolsó vizsgáig igazolják le az időtartamot, ami az ösztöndíj egy részének visszafizetését eredményezheti (ha a leigazolt időszak rövidebb, mint a támogatási szerződésben szereplő időszak).

Az Erasmus mobilitás teljes időtartama alatt aktív hallgatói státusszal kell rendelkezni. Ha Ön végzős hallgató, és a fogadó egyetemen tovább tart a szemeszter mint a BME-n, akkor csak az itthoni félév utolsó napjáig kaphat Erasmus ösztöndíjat, a szerződése is erre az időszakra vonatkozhat.

Az Erasmus Iroda részére küldendő dokumentumok a Dokumentumtárban találhatók!
 

3. A fogadó egyetem jelentkezési lapján az aláíró személy:

Responsible person / Erasmus coordinator/international coordinator /exchange coordinator stb., 

 

Erasmus Coordinator

Erasmus Office

erasmus@bme.hu

Tel:+36 1 463 2452

Fax:+36 1 463 2550

 

AVDH HITELESÍTÉSRŐL tájékoztató, segédlet

 

 

4. Kérjük, hogy saját érdekükben a Neptunban található elérhetőségeiket ellenőrizzék, különös tekintettel az email címre.

 

A Facebookon létrehozott BME Erasmus csoportban lehetőség van tapasztalatcserére: http://www.facebook.com/BmeErasmus

 

5. Tanulmányozzák a TVSZ vendéghallgatói jogviszonyra és tárgybefogadásra vonatkozó pontjait, valamint tájékozódjanak, hogy a kari szabályzat hogyan rendelkezik a külföldön töltött félév(ek)ről. A külföldön teljesített tárgyak befogadásának feltételeiről, részleteiről a Kari Kreditátviteli Bizottság, ill. adott BME tárgy tárgyfelelőse tud felvilágosítást adni.

 

6. A minimális teljesítendő kreditek száma 15 ECTS/félév. A külföldön teljesített tárgyak eredményeinek ECTS megfeleltetéséről a fogadó (kinti) intézménynek kell igazolást kibocsátani (jellemzően a tanulmányok befejezésekor kiadott transcript of records dokumentumban). 

 

7. A fogadó intézmények többnyire kérik a transcript of records dokumentumot a jelentkezéshez (itthoni tanulmányokról). Amennyiben hiteles példányt kérnek (certified copy, official transcript of records, stb.), azt kizárólag a KTH állíthatja ki. Ennek menetéről itt találnak bővebb információt: https://kth.bme.hu/gyik/ugyintezes/ Az Erasmus Iroda nem hitelesíthet hallgató által kinyomtatott transcriptet. Amennyiben nincs kikötve a hiteles dokumentum, a Neptunba angol nyelven belépve egyénileg kinyomtathatóak az eddigi eredmények.

 https://www.kth.bme.hu/page/123 

 

8. Az Erasmus ösztöndíj utalásához CSAK olyan deviza (euró alapú) bankszámla számot fogadunk el, amely a hallgató saját nevére szól. A támogatási szerződéshez az IBAN számlaszámot és a SWIFT kódot kell megadni (071-es kérvényben).

 

Kedvezményes tanulmányi rend

Kedvezményes tanulmányi rend kérelméhez (Neptun kérvény) minden esetben csatolja az aláírt támogatási szerződését, melyet az Erasmus irodában, fogadóórában vehet át! 

 

 

 

Elnyert pályázat esetén szükséges dokumentumok

 

  1. LEARNING AGREEMENT  (tanulmányi program - mindkét intézmény és a pályázó által is aláírva) A BME részéről az aláíró a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy (Kari Koordinátorok elérhetősege ITT!). Tehát nem az intézményi Erasmus kordinátor az aláíró! Ez vonatkozik a During Mobility részre is. 
  2. EU TB kártya fénymásolata (a kártya az OEP kirendeltségein igényelhető)

Erasmus Hallgatói Charta 2015 (tájékoztatásul, nem leadandó)

 

Előzetes tantárgybefogadás (kivéve VBK)

  • A nyertes pályázók, amikor kialakítják tanulmányi tervüket, kérjük, gondolják át, hogy adott tárgyat a BME-n be szeretnék-e fogadtatni. Minden tárgy befogadtatható szabadon választható tárgyként; minden más esetben (kötelező vagy kötelezően választható tárgy esetén) a tárgy BME-s oktatójával előre javasolt egyeztetni. Kötelező tárgy esetén: Befogadási szándékát előzetes tárgybefogadási kérelemben kell rögzítenie és jóváhagyatnia a tárgy BME-s oktatójával.

  • Az elismertetés folyamata a következő: Neptun 049-es kérelemben szabadon választható tárgyakként való elismertetés esetében 1 db kérvényben, csatolva a transcriptet. Amennyiben egyenértékűség megállapítását kérné egy BME-s tárggyal, akkor tárgyanként 1 kérvény. - Erasmus mobilitás alatt szerzett krediteket kizárólag a 049-es Neptun kérelemben lehet elismertetni! A más módon beadott kérelmek elutasításra kerülnek. - Az Erasmus mobilitás alatt szerzett kreditekből legalább 10 kredit befogadtatása kötelező, kivéve végzős hallgatók

  • Az "Előzetes tantárgybefogadási lap"  innen letölthető.

 

VBK-s hallgatók: Kivételes tanulmányi rend féléváthallgatásban résztvevő hallgatók számára

Részletes információ a kar honlapján: https://www.ch.bme.hu/oktatas/erasmus-hasznos-informaciok/kiveteles-tanulmanyi-rend-felevathallgatas/

 

Segédlet Learning Agreement kitöltéséhez:

Minta ITT található

Az Erasmus tanulmányi mobilitás teljes időtartama alatt AKTÍV jogviszonnyal kell rendelkeznie, ezért ellenőrizze a státuszát (NE az „AKTÍV NEMZETKÖZI PROGRAM”-ot jelöljék!). Ennek elmulasztása a teljes ösztöndíj visszafizetését eredményezi!