kiutazás előtti teendők

Teendők, információk nyertes hallgatóknak

 

Az Erasmus Iroda a VÉGLEGES eredmények közzététele után emailben/online NOMINÁLJA a hallgatókat a fogadó Intézménybe. 

Márciustól-májusig: őszi szemeszterre kiutazókat

Szeptembertől-novemberig: tavaszi szemeszterre kiutazókat

 

Ezt követően az alábbi TEENDŐI vannak.

 

1. Kérjük a nyertes pályázókat, hogy a kinti intézménnyel haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot. Nézzék meg a jelentkezési határidőt, és a beadandó dokumentumok listáját. A jelentkezési anyagokat a hallgatóknak kell eljuttatni a kinti egyetemeknek, az Erasmus Iroda csak a nyertesek nominációját küldte/küldi meg.

 

2. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA - KIZÁRÓLAG AVDH HITELESÍTÉSSEL LEHETSÉGES

Erről tájékoztatást a későbbiekben küld az Erasmus iroda.

A támogatási szerződés aláírására várhatóan július-augusztus folyamán kerül sor őszi kiutazás esetén. A szerződéseket a kiutazások időpontjának sorrendjében készítjük el, és küldjük meg e-mailben a hallgatóknak.

A támogatási szerződésben a kiutazás és a hazaérkezés dátumát napra pontosan kell megadni. A dátumokról a fogadó egyetem honlapján lehet informálódni. Már most érdeklődje meg a pontos dátumokat. A szerződésben megadott dátumokon a szerződés aláírása után változtatni nem lehet. Napi támogatási ráta alapján kerül kiszámításra az ösztöndíj, ezért csak 5 nap eltérés engedélyezett a szemeszter teljes időtartamát tekintve. Ha a támogatási szerződésben megjelölt időtartamnál rövidebb időt tölt a fogadó intézménynél, akkor a kieső időtartamra járó támogatást vissza kell fizetnie. (Pl.: 5 nap eltérésig nem kell visszafizetni az ösztöndíj arányos részét; 6 nap eltérés esetén mind a 6 napra járó ösztöndíjat vissza kell fizetni.)

FONTOS: A fogadó intézménynél tájékozódjon a szemeszter végi időigazolás pontos módjáról. Vannak olyan intézmények, ahol minden hallgatónak a vizsgaidőszak végéig leigazolják az időszakot, vannak azonban olyan egyetemek, ahol az utolsó vizsgáig igazolják le az időtartamot, ami az ösztöndíj egy részének visszafizetését eredményezheti (ha a leigazolt időszak rövidebb, mint a támogatási szerződésben szereplő időszak).

Az Erasmus mobilitás teljes időtartama alatt aktív hallgatói státusszal kell rendelkezni. Ha Ön végzős hallgató, és a fogadó egyetemen tovább tart a szemeszter mint a BME-n, akkor csak az itthoni félév utolsó napjáig kaphat Erasmus ösztöndíjat, a szerződése is erre az időszakra vonatkozhat.

Az Erasmus Iroda részére küldendő dokumentumok a Dokumentumtárban találhatók!
 

3. A fogadó egyetem jelentkezési lapján az aláíró személy:

Responsible person / Erasmus coordinator/international coordinator /exchange coordinator stb., 

 

Erasmus Coordinator

Erasmus Office

erasmus@bme.hu

Tel:+36 1 463 2452

Fax:+36 1 463 2550

 

AVDH HITELESÍTÉSRŐL tájékoztató, segédlet

 

 

4. Kérjük, hogy saját érdekükben a Neptunban található elérhetőségeiket ellenőrizzék, különös tekintettel az email címre.

 

A Facebookon létrehozott BME Erasmus csoportban lehetőség van tapasztalatcserére: http://www.facebook.com/BmeErasmus

 

5. Tanulmányozzák a TVSZ vendéghallgatói jogviszonyra és tárgybefogadásra vonatkozó pontjait, valamint tájékozódjanak, hogy a kari szabályzat hogyan rendelkezik a külföldön töltött félév(ek)ről. A külföldön teljesített tárgyak befogadásának feltételeiről, részleteiről a Kari Kreditátviteli Bizottság, ill. adott BME tárgy tárgyfelelőse tud felvilágosítást adni.

 

6. A minimális teljesítendő kreditek száma 15 ECTS/félév. A külföldön teljesített tárgyak eredményeinek ECTS megfeleltetéséről a fogadó (kinti) intézménynek kell igazolást kibocsátani (jellemzően a tanulmányok befejezésekor kiadott transcript of records dokumentumban). 

 

7. A fogadó intézmények többnyire kérik a transcript of records dokumentumot a jelentkezéshez (itthoni tanulmányokról). Amennyiben hiteles példányt kérnek (certified copy, official transcript of records, stb.), azt kizárólag a KTH állíthatja ki. Ennek menetéről itt találnak bővebb információt: https://kth.bme.hu/gyik/ugyintezes/ Az Erasmus Iroda nem hitelesíthet hallgató által kinyomtatott transcriptet. Amennyiben nincs kikötve a hiteles dokumentum, a Neptunba angol nyelven belépve egyénileg kinyomtathatóak az eddigi eredmények.

 https://www.kth.bme.hu/page/123 

 

8. Az Erasmus ösztöndíj utalásához CSAK olyan deviza (euró alapú) bankszámla számot fogadunk el, amely a hallgató saját nevére szól. A támogatási szerződéshez az IBAN számlaszámot és a SWIFT kódot kell megadni (771-es kérvényben).

 

Kedvezményes tanulmányi rend

Kedvezményes tanulmányi rend kérelméhez (Neptun kérvény) minden esetben csatolja az aláírt támogatási szerződését.

 

 

 

Elnyert pályázat esetén szükséges dokumentumok

 

  1. LEARNING AGREEMENT  (tanulmányi program - mindkét intézmény és a pályázó által is aláírva) A BME részéről az aláíró a kari koordinátor vagy az általa megbízott személy (Kari Koordinátorok elérhetősege ITT!). Tehát nem az intézményi Erasmus kordinátor az aláíró! Ez vonatkozik a During Mobility részre is. 
  2. EU TB kártya fénymásolata (a kártya az OEP kirendeltségein igényelhető)

Erasmus Hallgatói Charta 2015 (tájékoztatásul, nem leadandó)

 

Előzetes tantárgybefogadás (kivéve VBK)

  • A nyertes pályázók, amikor kialakítják tanulmányi tervüket, kérjük, gondolják át, hogy adott tárgyat a BME-n be szeretnék-e fogadtatni. Minden tárgy befogadtatható szabadon választható tárgyként; minden más esetben (kötelező vagy kötelezően választható tárgy esetén) a tárgy BME-s oktatójával előre javasolt egyeztetni. Kötelező tárgy esetén: Befogadási szándékát előzetes tárgybefogadási kérelemben kell rögzítenie és jóváhagyatnia a tárgy BME-s oktatójával.

  • Az elismertetés folyamata a következő: Neptun 049-es kérelemben szabadon választható tárgyakként való elismertetés esetében 1 db kérvényben, csatolva a transcriptet. Amennyiben egyenértékűség megállapítását kérné egy BME-s tárggyal, akkor tárgyanként 1 kérvény. - Erasmus mobilitás alatt szerzett krediteket kizárólag a 049-es Neptun kérelemben lehet elismertetni! A más módon beadott kérelmek elutasításra kerülnek. - Az Erasmus mobilitás alatt szerzett kreditekből legalább 10 kredit befogadtatása kötelező, kivéve végzős hallgatók

  • Az "Előzetes tantárgybefogadási lap"  innen letölthető.

 

VBK-s hallgatók: Kivételes tanulmányi rend féléváthallgatásban résztvevő hallgatók számára

Részletes információ a kar honlapján: https://www.ch.bme.hu/oktatas/erasmus-hasznos-informaciok/kiveteles-tanulmanyi-rend-felevathallgatas/

 

Segédlet Learning Agreement kitöltéséhez:

Minta ITT található

Az Erasmus tanulmányi mobilitás teljes időtartama alatt AKTÍV jogviszonnyal kell rendelkeznie, ezért ellenőrizze a státuszát (NE az „AKTÍV NEMZETKÖZI PROGRAM”-ot jelöljék!). Ennek elmulasztása a teljes ösztöndíj visszafizetését eredményezi!