Kiutazás előkészítéséhez információk

EURÓPÁN KIVÜLI ERASMUS - SZERZŐDÉSKÖTÉS LÉPÉSEI

 

Az Erasmus ösztöndíj legfontosabb feltétele az aktív jogviszony, a kiutazás alatt végig aktív jogviszonnyal kell rendelkezni.

 

A szerződéskötéshez a NEPTUN 071-es kérvénybe kell feltölteni majd a dokumentumokat:

1. Aláírt fogadónyilatkozat 

2. Kitöltött és mindhárom fél által aláírt Online Learning Agreement (LA), amiben napra pontosan benne van az az időszak, amire kiutazik a hallgató – ezt a megkapott fogadó nyilatkozat alapján a hallgató tölti ki és aláírva kiküldi először a Kari Erasmus koordinátornak, utána a fogadó intézménynek. 

KITÖLTÉSHEZ SEGÉDLET:

  1. Az LA-ban azokat a tárgyakat kell feltüntetni, amelyeket kint szeretne felvenni a hallgató és amiket leegyeztett a kari Erasmus koordinátorral – minimum 15 kredit, amiből 10 kreditet be kell majd ismertetni (kivéve végzősök) – ez lehet szabváll is 
  2. ISCED kód kereső: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/tools/iscedf/codes_en.htm
  3. Ha változás lesz a tárgyakban, mert nem tudják azokat felvenni  az LA-ban van erre is lehetőség a Changes részben - ennek leadási határideje a mobilitás kezdőnapjától számított 1 hónap
  4. Responsible person at the Sending Institution: a kari koordinátorukat kell beírni - lásd a neveket alább
  5. ESI (European Student Identifier): ha még nincs ilyen, ezt a mezőt üresen hagyhatják
  6. Fogadó intézmény Erasmus kódja: az EU-n kívüli intézményeknek nincs, üresen lehet hagyni

3. vízum

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA 

 

Erről tájékoztatást a későbbiekben küld az Erasmus iroda.

 

A támogatási szerződést AVDH elektronikus aláírással kell majd ellátni, amelye várhatóan június-július folyamán kerül sor őszi kiutazás esetén; november - december folyamán tavaszi kiutazás esetén.

 

A támogatási szerződésben a kiutazás és a hazaérkezés dátumát napra pontosan kell megadni. A dátumokról a fogadó egyetem honlapján lehet informálódni. Már most érdeklődje meg a pontos dátumokat. A szerződésben megadott dátumokon a szerződés aláírása után változtatni nem lehet. Napi támogatási ráta alapján kerül kiszámításra az ösztöndíj, ezért csak 5 nap eltérés engedélyezett a szemeszter teljes időtartamát tekintve. Ha a támogatási szerződésben megjelölt időtartamnál rövidebb időt tölt a fogadó intézménynél, akkor a kieső időtartamra járó támogatást vissza kell fizetnie. (Pl.: 5 nap eltérésig nem kell visszafizetni az ösztöndíj arányos részét; 6 nap eltérés esetén mind a 6 napra járó ösztöndíjat vissza kell fizetni.)

FONTOS: A fogadó intézménynél tájékozódjon a szemeszter végi időigazolás pontos módjáról. Vannak olyan intézmények, ahol minden hallgatónak a vizsgaidőszak végéig leigazolják az időszakot, vannak azonban olyan egyetemek, ahol az utolsó vizsgáig igazolják le az időtartamot, ami az ösztöndíj egy részének visszafizetését eredményezheti (ha a leigazolt időszak rövidebb, mint a támogatási szerződésben szereplő időszak).

Az Erasmus mobilitás teljes időtartama alatt aktív hallgatói státusszal kell rendelkezni. Ha Ön végzős hallgató, és a fogadó egyetemen tovább tart a szemeszter mint a BME-n, akkor csak az itthoni félév utolsó napjáig kaphat Erasmus ösztöndíjat, a szerződése is erre az időszakra vonatkozhat.

 

 

A szerződéseket CSAK elektronikus hitelesítéssel (=AVDH) fogadjuk el. Kérjük, hogy tollal NE írják alá és szkenneljék vissza, hanem csak az AVDH hitelesítéssel lássák el majd a szerződést.

Elektronikusan is hitelesíthető a szerződés az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) szolgáltatás segítségével. Az AVDH Ügyfélkapu regisztrációval használható és az így hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek. AVDH részletes használati útmutató

 

A kreditelismerés kapcsán kérem, hogy tanulmányozzák a TVSZ vendéghallgatói jogviszonyra és tárgybefogadásra vonatkozó pontjait, valamint tájékozódjanak, hogy a kari szabályzat hogyan rendelkezik a külföldön töltött félév(ek)ről. A külföldön teljesített tárgyak befogadásának feltételeiről, részleteiről a Kari Kreditátviteli Bizottság, ill. adott BME tárgy tárgyfelelőse tud felvilágosítást adni.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS+ KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT ELÉRHETŐ - részletek ITT

 

 

Kari Erasmus koordinátorok:

Építőmérnöki Kar (ÉMK)

 Dr. Kövesdi Balázs

e-mail: kovesdi.balazs@emk.bme.hu

Gépészmérnöki Kar (GPK)

Dr. Bíró István

e-mail: erasmus_gpk@m365.bme.hu

Fogadási idő: kedd, 8:15-10:00 , "G" épület, G111 szoba

Építészmérnöki Kar (ÉPK)

Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes

e-mail: ndh@epk.bme.hu   

Fogadási idő: hétfő 12:00-13:00; "K" épület 2/14-es szoba

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK)

Dr. Hell Zoltán

e-mail: hell.zoltan@vbk.bme.hu

Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)

Dr. Kiss Péter 

e-mail :erasmus@vik.bme.hu

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK)

Dr. Török Ádám

e-mail: torok.adam@kjk.bme.hu

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)

Dr. Tóvölgyi Sarolta

e-mail: tovolgyi.sarolta@gtk.bme.hu

Természettudományi Kar (TTK)

Dr.  Hegedüs Pál

email: erasmus@ttk.bme.hu

Idegen Nyelvi Központ (INYK)

Dr.  Furka Ildikó

email: furka.ildiko.zsuzsanna@gtk.bme.hu