KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

 

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

2020.09.04

A jelenlegi szabályozások elérhetőek az alábbi linkről: 

https://tka.hu/palyazatok/14353/lehetseges-a-kulfoldi-osztondijas-mobili...

 


2020.09.04.

A kiutazó ösztöndíjasokra vonatkozó információk
 
A Konzuli Szolgálat honlapján módosultak a Magyarországról történő kiutazásra vonatkozó szempontok. A kiutazói mobilitás a felsorolt országokba lehetséges, de kérjük az alábbi részletszabályok megismerését:
 
 
·       a kiutazóknak a fogadó ország éppen aktuális beutazási feltételeit és szabályait kell betartaniuk – minden kiutazó saját felelőssége, hogy ezekről naprakész információkkal rendelkezzen
 
·       amennyiben a fogadó országban a megérkezést követően karanténba kell vonulni, a karantén időszaka az ösztöndíjas időszakba beszámít – amennyiben a karantén két negatív teszttel kiváltható, úgy annak esetleges költségét az ösztöndíjból kell fedezni 
 
·       a mobilitás végén a hazatéréssel kapcsolatos szabályokat minden hazatérőnek be kell tartania (2020. október 1-ig érvényes a hazatérőkre vonatkozó 2 hét karantén vagy 48 órán belül két negatív teszt bemutatása, a későbbi hazatérés esetén még nem ismertek a szabályok)
 
·       a hazatérés utáni karantén időszaka nem számít bele az ösztöndíjas időszakba, arra támogatás sem igényelhető
 
·       a kiutazók figyelmébe ajánljuk a kiutazó hallgatóknak és munkatársaknak készült továbbra is érvényes útmutatásainkat a vis maior helyzetekről
 
·       a külföldön online végzett tanulmányok is külföldi mobilitásnak számítanak, a külföldön töltött időszakra jár az ösztöndíj
 
·       amennyiben a körülmények indokolják, minden kiutazónak lehetősége van továbbra is vis maior kérelmet benyújtani a https:\\vismaior.tka.hu felületen.

 


KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ KIUTAZOTT HALLGATÓKNAK:

2020.09.01.

Ha a vírushelyzet miatti változások nem teszik lehetővé a teljes időtartamú célországban tartózkodást, és haza kell térnie, akkor a helyzet továbbra is vis maiornak minősül. 

Abban az esetben, ha Ön a szerződött időszakot végig a célországban tölti, de a vírushelyzetre való tekintettel teljesen online módon végzi a munkát, a fogadó egyetemnek/ cégnek a kint-tartózkodás hosszát a következő dokumentumokkal kell igazolnia:

-  Transcript of records vagy Learning agreement after the mobility: ami igazolja a szakmai teljesítést

ÉS

-  időtartam igazolás (After Mobility része): ami hitelt érdemlően igazolja a fizikai jelenlétet

-  ennek hiányában: utazási dokumentumok (repülőjegy, vonatjegy stb.), albérleti, lakásbérleti szerződés, melyek alapján megállapítható a ténylegesen külföldön töltött időszak pontos hossza. 


KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ: HTTP://NKI.BME.HU/MOBILITASKORLATOZASVEGE

2020.06.26


 

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ,TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY LEGÚJABB TÁJÉKOZTATÁSA:

2020.05.01

ERASMUS - ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK - TKA

 


2020.04.16

MI LESZ AZ ÖSZTÖNDÍJAMMAL? - TUDNIVALÓK A NEMZETKÖZI PROGRAMOKBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA


ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE AZ EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMÁRA

NEMZETKÖZI MOBILITÁSI PROGRAMOKBAN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓKNAK INNEN LETÖLTHETŐ.

 

Vis maior kérvény sablon.

2020.06.08

Egyéni mobilitási vis maior kérelmek beadása
 
Az egyéni mobilitási résztvevők a vis maior kérvényt a fenti Excel táblázat segítségével nyújtsák be intézményük számára, a következő módon:
 
1.       A megfelelő adatokat töltsék ki, tüntessék fel megvalósult mobilitásuk kezdő- és záródátumát. A költségeket minden esetben euróban tüntessék fel!
 
2.       Töltsék ki röviden és érthetően a kérvény „Indoklás” részét is!
 
3.       Jelezzék, milyen alátámasztó dokumentumot fognak mellékelni.
 
4.       Nyújtsák be intézményük nemzetközi irodájának/Erasmus koordinátorának e-mailben: szakgyak@mail.bme.hu
 
a.       a kitöltött Excel fájlt és pdf formátumban a hallgató/munkatárs által aláírt változatot
 
b.       küldjék el szkennelve az alátámasztó dokumentumokat a felmerült vis maior költségekről: kifizetett, nem visszatérített szállásdíj, nem visszaváltható repülőjegy, vonatjegy stb.
 
c.       csatolják az időtartam-igazolást is a fogadó intézménytől (ha rendelkezésre áll)
 
A kérelmek beadásának módja elektronikusan a szakgyak@mail.bme.hu email címre. 
Az alátámasztó dokumentumokat .zip fájlban kérjük küldeni.
 
Az email tárgya: ERASMUS_VIS MAIOR
 
Pontosítás:
 
A hazatért hallgatók esetében arra az időszakra, amikor már itthon tartózkodnak, nem jár ösztöndíj, csak a kint töltött időszakra. Ez akkor is igaz, ha itthonról online folytatni tudják tanulmányaikat/szakmai gyakorlati munkájukat és sikeresen teljesítik a tárgyaikat vagy a gyakorlatot.  A kint töltött időszakot a külföldi egyetemtől vagy fogadó szervezettől kapott időtartam- és tanulmányi/teljesítés igazolással tudják igazolni.
 
 
FONTOS:
Egyre több országban lépnek életbe utazási korlátozások, nehézkes lehet a Magyarországra jutás, ezért a külföldi képviseletek kérik, hogy az országukban tartózkodó hallgatók, akik még nem regisztráltak konzuli védelemre, úgy ezt mihamarabb tegyék meg.
 

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

2020.03.16

Tisztelt Hallgató!

 
A legfrissebb állásfoglalást kísérjék figyelemmel a KTA honlapján:

Információ a TKA által koordinált ösztöndíjprogramok vonatkozásában a kormány 41 / 2020 (III.11.) határozatának 10. § b) pontja alapján.

Ki- és beutazások felfüggesztése

  • A támogatott személyek meg nem kezdett külföldi kiutazásai azonnali hatállyal felfüggesztésre kerülnek.
  • Azon pályázatok esetében, ahol még nem került sor a támogatási szerződés megkötésére, kérjük a külföldi utak elhalasztását.
  • A már külföldön tartózkodó támogatott személyek folytathatják a megkezdett mobilitási programjukat, törekedve arra, hogy a fogadó állam és intézmény helyi intézkedéseinek és lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen zárják kötelezettségeiket. A hazatérésük kapcsán foganatosítandó intézkedésekről tájékoztatást kapnak.

Amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül, és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik elszámolhatóak.

A benyújtott, de még el nem bírált pályázatok

A már benyújtott, de el nem bírált pályázatokkal kapcsolatos támogatói döntések előkészítése folytatódik, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak. 

 

További speciális intézkedések

Erasmus+

Az Erasmus+ program felsőoktatási, szakképzési és felnőtt tanulási projektjeinek esetében kizárólag azon tevékenységek folytathatók, amelyek külföldi utazásoktól, nemzetközi találkozóktól függetlenül végezhetők. A megvalósító szervezetektől a TKA folyamatos tájékoztatást kér a projekteket érintő eseményekről és azok változásairól.

Campus Mundi

A Campus Mundi program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15 „Campus Mundi felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program”) keretében a következő tanévre szóló pályázati felhívások meghirdetésre kerülnek, azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig ezek a támogatói döntések feltételesen hozhatók meg. Erről az érintettek előzetes tájékoztatást kapnak.

Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel a BME hivatalos tájékoztatóját is:

http://www.bme.hu/hirek/20200316/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

Pénzügyi szempontból, amennyiben nincs mód arra, hogy eleget tegyenek tanulmányi, oktatási vagy kutatási kötelezettségüknek, akkor korábbi hazatérésük rendkívüli eseménynek minősül (vis maior), és az adott program szabályai és keretei között felmerült költségeik az alábbi eljárásrend szerint elszámolhatóak:

A meghiúsult kiutazásoknak az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett indokolt költségeinek elszámolása egyéni kérelem benyújtását követően egyedi mérlegelést és jóváhagyást igényel – a kérelemben leírt körülmények és a benyújtott dokumentumok (számlák, igazolások) értékelése alapján.

 

Az egyéni méltányossági kérelemnek nincs sablonja, azt kérjük, hogy egy levélben írja le, hogy milyen információk és körülmények alapján döntött úgy, hogy meghiúsítja a kiutazási tervét. Fogalmazza meg, hogy pontosan mit kérvényez és támassza alá iratokkal, számlákkal, dokumentumokkal!

·        A kérelmet írja alá, és nyújtsa be a magyar küldő intézmény nemzetközi irodájába. Jelen esetben (szakmai gyakorlat esetén) erre az email címre: szakgyak@mail.bme.hu  . Kérem, hogy az aláírt kérvényt és az alátámasztó dokumentumokat egy PDF file-ban küldje meg.

·        A nemzetközi iroda állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.